Skip to content

rapalan di kala macet

November 21, 2011

-. astagaa macetnyaa.. yaasalaaam……
-. *njiiiiiiing macet, begok smua.. setaan!! maju dikit napaa…

mau merapal yg mana? mm, itu pilihan..🙂

Comments are closed.

%d bloggers like this: